Bryły Platona to wspólna inicjatywa Galerii Sztuki Platon oraz wrocławskiej Klubokawiarni Mleczarnia pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, mająca na celu wyróżnienie i uhonorowanie młodych debiutujących twórców.

Przedsięwzięcie skierowane jest do studentów i młodych absolwentów kierunków artystycznych uczelni wyższych z całej Polski. Jest to inicjatywa społeczna, której celem jest promocja i edukacja debiutujących twórców w zakresie funkcjonowania na rynku sztuki i późniejszej działalności artystycznej. Doświadczenie organizatorów pozwala przekazać młodym artystom kapitał profesjonalnej wiedzy w zakresie budowania marki, stabilnej pozycji i wiarygodności oraz sukcesywnego rozwoju na rynku sztuki.

Projekt w swoim założeniu ma wyłonić spośród grona zgłaszających się kandydatów uczelni artystycznych wybitne talenty i umożliwić debiutantom zaprezentowanie swojej twórczości podczas indywidualnej wystawy. Jest to projekt cykliczny, w czasie którego co roku wyłanianych będzie przez komisję kwalifikacyjną kilku finalistów. Wyjątkowy charakter przedsięwzięcia podkreśla fakt , że każdy z wyróżnionych artystów będzie uhonorowany indywidualną wystawą w Klubokawiarni Mleczarnia. Spośród finalistów niezależne Jury wytypuje laureata nagrodzonego finałową wystawą wraz z uroczystym wernisażem w Galerii Sztuki Platon. Laureat zostanie zaproszony do ścisłego grona artystów reprezentowanych  i promowanych przez Galerię.

Bryły Platona | Wystawa 1. Sebastian Łubiński

SEBASTIAN ŁUBIŃSKI - Grafik i rysownik urodzony w 1984 r. we Wrocławiu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, gdzie studiował na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. W 2015 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem zakresu grafiki artystycznej w Pracowni Intaglio prof. P. Tyszkiewicza. W tym samym roku otrzymał nagrodę Grand Prix rektora za najlepszy dyplom ASP we Wrocławiu. W 2014 r. przebywał na zagranicznym stypendium na University of Knoxville, TN, USA. W 2013 r. zdobył dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz
i Wzornictwa na kierunku Wzornictwo. Od 2016 student studiów doktoranckich na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Uczestnik wielu zbiorowych wystaw w Polsce i na świecie. Jego prace znajdują się w zbiorach Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.

Artysta o wystawie Novum ens:

Cykl prac pt.: Novum ens to zaproszenie w podróż do bliskiego sąsiedztwa astronomicznej Czarnej dziury, czyli nad Horyzont zdarzeń. Obszar ten, jest fizycznie istniejącą otchłanią, dla mnie zaś – symbolem niedotykalnej tajemnicy. Postanowiłem wybrać się tam przy pomocy grafiki artystycznej a Novum ens jest formą zanurzenia się w tej zawiłej rzeczywistości i próbą przekroczenia granicy pomiędzy znanym i nieznanym. Odbitki graficzne stanowią zapis przebiegu tego niezwykłego procesu. Owe kosmiczne zjawisko zawiera wielowarstwowe konteksty egzystencjalne, spośród których najbardziej intrygują mnie rozpad, ruch, przemijanie, utrata formy, przechodzenie
w niezdefiniowaną rzeczywistość, konfrontacja z własną strukturą oraz pytanie o miejsce i rolę transcendencji w całym tym zjawisku. Kompozycje cyklu mają charakter dynamicznych przedstawień abstrakcyjnych; są konsekwencją przenikania ze świata znanego - materii graficznej, zasad i technologii warsztatu, w świat nieznany - czyli zgłębianie idei oraz poszukiwanie transcendencji i Absolutu.

Bryły Platona | Wystawa 2. Alicja Pruchniewicz

Alicja Pruchniewicz urodzona 07.04.1993 r. w Szczecinie. Ukończyła Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie, obecnie studentka piątego roku Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Z ostatnich osiągnięć wyróżnić można stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz uczestnictwo w międzynarodowej wystawie w Rydze "Rysopis w biegu".

Swoje obrazy konstruuję z intuicyjnych rysunków. Gesty te są wielokrotnie powiększane lub wycinane tak, aby stały się odbiciem współczesności. Znaczenie ma dla mnie sam proces twórczy, w którym opracowuję zarówno kształt jak i powierzchnię obrazu. W dużym stopniu na moją twórczość oddziaływują kultura masowa oraz przestrzeń internetowa.

Bryły Platona | Wystawa 3. Arsen Bereza

Arsen Bereza - urodził się w 1989 we Lwowie, Ukraina. Pracuje w dziedzinie malarstwa i instalacji. W 2008 skończył  Lwowski Instytut Sztuk Pięknych im. I. Trusza, a w 2014 - Lwowską Narodową Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa.  Uczestniczył w wielu zbiorowych wystawach, jak również w indywidualnych projektach i wystawach w Polsсe, Ukrainie oraz Turcji.

Artysta o swoim projekcie:

Projekt "Pamięć i czas" polega na stworzeniu serii dzieł malarskich, który natchniony jest unikatowym klimatem Wrocławia, jego niepowtarzalnymi osiedlami, miejscami, teksturami i powierzchniami. Moje dzieła malarskie w projekcie są połączone tematyką wpływu czasu na otaczający świat oraz zmianą struktury materialnej, jako kryterium wymiaru życia. Jest to swoista fiksacja początkowo niezauważalnych zwykłych przedmiotów, wydobytych z głębi pamięci, które zostają niezauważone, a mimo tego zawierają w sobie nawarstwienia pewnego czasu, konkretnych historii i zdarzeń, zapomnianych i wytartych, które inspirują do maksymalnie skupionego, trwałego wizualnego badania. W tym projekcie pragnę scharakteryzować uczucie, które można dostrzec w oddalonych zakątkach miasta, wykryć stan duszy, kiedy tu się mieszka, prześledzić nierozerwalny związek mieszkańców z miastem, który łączy wspólnym losem wszystkich mieszkańców. Jeśli trafnie poczuć obecność tego stanu, to on czasem może stawać się praktycznie widocznym wszędzie, pozwala jednocześnie poczuć wspólnotę i osamotnienie. Próbuje przekazać ten niepowtarzalny indywidualizm, który jest właściwy miastu i jego mieszkańcom oraz odróżnia jednych od drugich. To jest tego czego nie da się odebrać, powtórzyć lub stracić.

Celem projektu jest kontemplacja chwili, swoista refleksja, która jest alternatywą dla pogoni współczesnego świata za rozrywkami i widowiskiem. Pragnę, by przed moim malarstwem zacierało się fizyczne poczucie przestrzeni i widz podczas oglądania wchodził w stan rozmyślania-medytacji.

"Projekt jest realizowany w ramach projektu stypendialnego Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego "Gaude Polonia".

Bryły Platona | Wystawa 4. Milena Brudkowska

Milena Brudkowska (ur.1988, Lublin )

Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w 2015 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa sztalugowego. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, rysunkiem oraz instalacją. Motywem przewodnim jej prac są wizerunki jej własnego obuwia, prywatnych przedmiotów oraz szersze ujęcie postaci w postindustrialnym krajobrazie.

Kobiece formy to temat przewodni wystawy Mileny Brudkowskiej w ramach III edycji Brył Platona. Artystka tworzy unikatowe portrety dam i dziewczyn obdarowując je atrybutami, które podkreślają ich kobiecość. Tym razem kompozycje wzbogacają motywy florystyczne misternie wplecione w tonda oraz cieplejsze, bardziej złożone tony. Charakter prezentowanych  prac podkreśla relację, w jaką wchodzi artystka z portretowanymi. Malarka stwarza intymny zapis autorski ukazując życie codziennie, emocje, pasje i wpływ aktualnej mody na portretowane kobiety. 

Platon Galeria Sztuki
ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
tel. (71) 797 02 50, e-mail: galeria@platon.pl