Magdalena Kwapisz Grabowska | Nowości

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi obrazami artystki.

Magdalena Kwapisz Grabowska urodziła się w Gliwicach.

W 1999 roku ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni druku wklęsłego prof, Stanisława Kluski oraz dyplom doda-tkowy w pracowni malarstwa prof. Jacka Rykały. Od tego czasu brała udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą,

a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych na całym świecie. Otrzymała wyróżnienie w  międzynarodowym konkursie Chelsea International Fine Art Competition (w skład jury wchodzilii kuratorzy Goggenheim Museum) W 2015 ukończyła kurs w zakresie teorii malarstwa na Universität der Künste w Berlinie.

PEŁNA OFERTA PRAC MAGDALENY KWAPISZ GRABOWSKIEJ