Bio

Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk. Obroniła dyplom w 1997 roku w pracowni prof. Antoniego Fałata i prof. Andrzeja Sadowskiego. Uczennica prof. Ewy Pełki, prof. Dariusza Mląckiego, prof. Franciszka Starowieyskiego, prof. Zbysława Marka Maciejewskiego i prof. Jerzego Dudy Gracza. Ma na swoim koncie udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych. Jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce i poza jej granicami.

Artystkę fascynuje przede wszystkim kobieta – jej piękno, zmysłowość.

„Malując akty niezmiennie trwam w zachwycie nad pięknem ludzkiego ciała, które wśród wszystkich przejawów nietrwałości jest najwrażliwszym, jedynym źródłem wszelkiej radości, wszelkiego bólu i wszelkiej prawdy.”

Twierdzi, że dzięki malarstwu narodziła się na nowo. Bez niego nie potrafiłaby żyć, jest dla niej jak powietrze i …. narkotyk.