Ewa Zwarycz, Mała czarna albo wczesny ranek

oil on canvas, 100×70 cm, 2015