Solidarność z Walczącą Ukrainą

W pełni solidaryzujemy się z Ukrainą i jej dzielnymi obywatelami, mając nadzieję, że ten koszmar wkrótce się skończy a zło zostanie pokonane.  Trudno znaleźć odpowiednie słowa, aby opisać nasz sprzeciw wobec nieuzasadnionej agresji, której doświadcza Ukraina. Słowa czasami zawodzą zwłaszcza w konfrontacji z rzeczywistością wojenną , której Ukraina dzielnie stawia czoła. 

Część z nas ma przyjaciół czy rodziny w Ukrainie, o których się boimy i którym niesiemy pomoc.  W tych trudnych  dniach myślimy szczególnie o Arsenie Berezie  (m.in. zwycięzca Brył Platona 2018), który obecnie jest we Lwowie. Wiemy, że wraz z Rodziną są bezpieczni.