Wystawy | Archiwum 2022

Magdalena Kwapisz-Grabowska | (Nie)Moje obrazy


    K A T A L O G    W Y S T A W Y   |  W S Z Y S T K I E   P R […] >>>
Platon Galeria Sztuki
ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
tel. (71) 797 02 50, e-mail: galeria@platon.pl